Chương trình trợ giá đến 70% - chỉ dành cho người tham gia sự kiện tại Thái Nguyên 2024

LỄ HỘI

QUỐC TẾ

YOGA

Missy Shorts Jumpsuit
 B10005

1.288.000đ

chỉ còn

387.000đ

Nilly - Q40103

1.888.000đ

chỉ còn

567.000đ

VÁY JAJA SKIRT
V10003

683.000đ

chỉ còn

350.000đ

Bra- A10134

Legging  - Q40094


Legging - Q40098

LEOSNAKE 

LEOPARD

Bra- A10134

1.283.000đ

chỉ còn

385.000đ

1.388.000đ

chỉ còn

416.000đ

1.283.000đ

chỉ còn

385.000đ

1.283.000đ

chỉ còn

385.000đ

Legging - Q40094

Bra - A10125

LEOPARD

1.283.000đ

chỉ còn

385.000đ

683.000đ

chỉ còn

205.000đ

LEOPARD 𝐉𝐔𝐌𝐏𝐒𝐔𝐈𝐓  - B40033

2.388.000đ

chỉ còn

716.000đ

LEOSNAKE

Bra - LEOSNAKE

1.388.000đ

chỉ còn

416.000đ

688.000đ

chỉ còn

206.000đ

Bra - A10135

Bra - LEOSNAKE

1.388.000đ

chỉ còn

416.000đ

ELLA 𝐉𝐔𝐌𝐏𝐒𝐔𝐈𝐓 - B40034

1.883.000đ

chỉ còn

565.000đ

BIKER SET - B20002

1.388.000đ

chỉ còn

416.000đ

SWALLOW

Legging - Q40097

Bra - A10129

883.000đ

chỉ còn

265.000đ

683.000đ

chỉ còn

205.000đ

1.883.000đ

chỉ còn

565.000đ

Set - B40035

Bra - A10113

JUPITER VIBES BRA

chỉ còn

235.000đ

783.000đ

FANCY 

chỉ còn

385.000đ

1.283.000đ

chỉ còn

385.000đ

1.283.000đ

Bra - A10133

Legging - Q40099

Bra - A10132

683.000đ

chỉ còn

205.000đ

MACHII

Bra - A10128

Legging - Q40091

883.000đ

chỉ còn

265.000đ

1.183.000đ

chỉ còn

355.000đ

FOURS DESIGN

Bra - A10122

Legging - Q40093

chỉ còn

385.000đ

1.283.000đ

chỉ còn

385.000đ

1.283.000đ

SHORTS JUMPSUIT

chỉ còn

385.000đ

1.283.000đ

JUMPSUIT - B40030

JUPITER VIBES JUMSUIT

Jumpsuit - B40024

BRA MIX BIKER

Bra - A10121

Biker - Q20007

2.800.000đ

chỉ còn

840.000đ

chỉ còn

175.000đ

583.000đ

chỉ còn

145.000đ

483.000đ

Jumpsuit - B40029

chỉ còn

540.000đ

1.800.000đ

X STRAPY

Bra - A10123

Áo - A20063

683.000đ

chỉ còn

205.000đ

683.000đ

chỉ còn

205.000đ

SOFIA TOP (no padding)

Áo - A20064

chỉ còn

145.000đ

483.000đ

BODY CROPTOP COAT

Coat - A20065

683.000đ

chỉ còn

205.000đ

DRAWSTRING BRA

Bra - A10118

chỉ còn

175.000đ

583.000đ

Áo - A20066

chỉ còn

145.000đ

483.000đ

Quần - Q10035

chỉ còn

175.000đ

583.000đ

SPORT SKIRT

Sport Skirt - V10002

883.000đ

chỉ còn

265.000đ

Quần - Q10032

chỉ còn

115.000đ

383.000đ

JUPITER VIBES BRA

Bra - A10114

683.000đ

chỉ còn

205.000đ

chỉ còn

175.000đ

583.000đ

Áo - A20068

YT10015 - H

chỉ còn

1.942.000đ

3.883.000đ

THE LUXURY YOGA MAT - GREY

chỉ còn

2.194.000đ

4.388.000đ

YT10014 - G

THE MOON YOGA MAT - BLACK 

chỉ còn

2.941.000đ

5.883.000đ

YT10013 - De

THE MOON YOGA MAT - WHITE

chỉ còn

3.292.000đ

6.583.000đ

YT10012 - Tr

KENE TPE YOGA MAT

883.000đ

chỉ còn

265.000đ

YT10016 

Tất đồng giá

98.000đ

chỉ còn

30.000đ

683.000

chỉ còn

342.000đ

Túi - PK10070

683.000

chỉ còn

342.000đ

Túi - PK10072

372.000

chỉ còn

186.000đ

Túi - PK10071

Sản phẩm có thể hết hàng trước khi thời gian kết thúc.

Vui lòng liên hệ  Kene Sports để được chốt đơn nhanh nhất!

HOTLINE: 0936 368 928

ƯU ĐÃI 

 giảm giá lên đến

 70% 

sẽ kết thúc sau

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây