NGÀY HỘI GIA ĐÌNH THÂN - KHÍ - THIỀN

20 - 22/06/2024 tại Hội An

Chương trình trợ giá SẢN PHẨM CAO CẤP đến 50% - chỉ dành cho gia đình Thân - Khí - Thiền mua trang phục cho sự kiện tại Hội An 2024

White Line Jumpsuit

3.800.000đ

2.388.000đ

White Line Jumpsuit

Missy Shorts Jumpsuit
 B10005

1.288.000đ

chỉ còn

644.000đ

Nilly - Q40103

1.888.000đ

chỉ còn

944.000đ

Váy Jaja - V10003

683.000đ

chỉ còn

350.000đ

 SNAKESKIN LEOPARD

1.283.000đ

chỉ còn

385.000đ

Legging - Q40098

1.388.000đ

694.000đ

Bra -A10134

Legging  - Q40094


Bra- A10134

1.283.000đ

chỉ còn

642.000đ

1.283.000đ

chỉ còn

642.000đ

Bra- A10134

Legging - Q40098

1.283.000đ

chỉ còn

642.000đ

1.388.000đ

chỉ còn

694.000đ

Legging - Q40094

Bra - A10125

683.000đ

chỉ còn

342.000đ

1.283.000đ

chỉ còn

642.000đ

Leopard Jumpsuit  - B40033

2.388.000đ

chỉ còn

1.194.000đ

LEOSNAKE

Bra - LEOSNAKE

1.388.000đ

chỉ còn

694.000đ

688.000đ

chỉ còn

344.000đ

Bra - A10135

Bra - LEOSNAKE

1.388.000đ

chỉ còn

694.000đ

Ella Jumpsuit - B40034

1.883.000đ

chỉ còn

942.000đ

Biker set - B20002

1.388.000đ

chỉ còn

694.000đ

Legging - Q40097

Bra - A10129

683.000đ

chỉ còn

342.000đ

883.000đ

chỉ còn

442.000đ

Set - B40035

1.883.000đ

chỉ còn

942.000đ

Jupiter vibes bra - A10113

chỉ còn

392.000đ

783.000đ

Fancy 

Legging - Q40099

chỉ còn

642.000đ

1.283.000đ

Bra - A10133

chỉ còn

642.000đ

1.283.000đ

Bra - A10132

683.000đ

chỉ còn

342.000đ

Bra - A10128

Legging - Q40091

MACHII

1.183.000đ

chỉ còn

592.000đ

883.000đ

chỉ còn

442.000đ

Bra - A10122

Legging - Q40093

chỉ còn

642.000đ

1.283.000đ

chỉ còn

642.000đ

1.283.000đ

Junpsuit - B40030

chỉ còn

642.000đ

1.283.000đ

Jupiter Jumpsuit - B40024

1.400.000đ

2.800.000đ

chỉ còn

Bra - A10121

Biker - Q20007

chỉ còn

292.000đ

583.000đ

chỉ còn

242.000đ

483.000đ

Jumpsuit - B40029

chỉ còn

900.000đ

1.800.000đ

Bra - A10123

683.000đ

chỉ còn

342.000đ

Áo - A20063

SOFIA TOP (có mút)

683.000đ

chỉ còn

342.000đ

Áo - A20064

SOFIA TOP (không mút)

chỉ còn

242.000đ

483.000đ

Coat - A20065

683.000đ

chỉ còn

342.000đ

Bra - A10118

chỉ còn

292.000đ

583.000đ

Áo - A20066

chỉ còn

242.000đ

483.000đ

Quần - Q10035

chỉ còn

292.000đ

583.000đ

Sport Skirt - V10002

883.000đ

chỉ còn

442.000đ

Quần - Q10032

chỉ còn

192.000đ

383.000đ

Bra - A10114

683.000đ

chỉ còn

342.000đ

Áo - A20068

chỉ còn

292.000đ

583.000đ

YT10015 - H

chỉ còn

3.294.000đ

6.588.000đ

YT10014 - G

THE LUXURY YOGA MAT - GREY

chỉ còn

2.194.000đ

4.388.000đ

YT10013 - De

THE MOON YOGA MAT - BLACK 

chỉ còn

2.941.000đ

5.883.000đ

YT10012 - Tr

THE MOON YOGA MAT - WHITE

chỉ còn

3.292.000đ

6.583.000đ

YT10016 

KENE TPE YOGA MAT

883.000đ

chỉ còn

442.000đ

Tất đồng giá

98.000đ

chỉ còn

30.000đ

Túi - PK10070

683.000

chỉ còn

342.000đ

Túi - PK10072

427.000

chỉ còn

214.000đ

Túi - PK10071

372.000

chỉ còn

186.000đ

Dây kháng lực -PK10080

183.000

chỉ còn

92.000đ

Dây kháng lực -PK10074

250.000

chỉ còn

125.000đ

Dây kháng lực -PK10078

338.000

chỉ còn

169.000đ


Vui lòng liên hệ  Kene Sports để được chốt đơn nhanh nhất!

HOTLINE: 0936 368 928

KENE SPORTS - THƯƠNG HIỆU ĐỒ TẬP
SỐ 1 VIỆT NAM